جامع خبر(جامع نیوز):رییس سازمان ملی بهره وری ایران در بیستمین همایش تعالی سازمانی با محوریت تعالی سازمانی و تحول دیجیتال گفت : هم بازار و هم نظام جبران خدمات طوری مدیریت می‌شود که به صرفه نبودن بهره‌وری را به همراه دارد. به نقل از ایدرونیوز، میر سامان پیشوایی علت به صرفه نبودن بهره وری را […]

جامع خبر(جامع نیوز):رییس سازمان ملی بهره وری ایران در بیستمین همایش تعالی سازمانی با محوریت تعالی سازمانی و تحول دیجیتال گفت : هم بازار و هم نظام جبران خدمات طوری مدیریت می‌شود که به صرفه نبودن بهره‌وری را به همراه دارد.

به نقل از ایدرونیوز، میر سامان پیشوایی علت به صرفه نبودن بهره وری را نظام حکمرانی کشور  توصیف کرد و  گفت: ما در کشور بیش از ۲ هزار قلم کالا را قیمت گذاری کرده ایم که بسیاری از این اقلام زیر قیمت تمام شده در بازار است در چنین شرایطی اساسا رقابت شکل نمی گیرد و اگر رقابت شکل نگیرد اساسا بهره وری و نوآوری معنا پیدا نمی کند .

پیشوایی با اشاره به رتبه ۱۲۶ ایران بین ۱۴۳ کشور درموضوع همبستگی بین پرداخت و بهره وری در گزارش ۲۰۲۰ رقابت پذیری جهانی افزود:  متاسفانه دریافت حق الزحمه و جبران خدمات ، مبتنی بر بهره وری نیست و در چنین حالتی بهره ور بودن به صرفه نیست .

وی افزود: دولت در حوزه بهره وری با قواعد و تنظیم گری باید زیست بومی ایجاد کند که بخش خصوصی و نظام اقتصادی کشور به سوی بهره وری حرکت کند.

رییس سازمان ملی بهره وری ایران با اشاره  به وضعیت رشد اقتصادی و بهره‌وری کشور در سال‌های اخیر اظهار کرد:  برای  رشد بهره‌وری در کشور بایست  نظام جبران خدمات  به بهره‌وری  متصل شود ، چرا در حال حاضر ۸۰ درصد بودجه دستگاه‌ها صرف حقوق‌ها می‌شود و کمتر از ۲۰ درصد بودجه سرمایه‌ای است و در واقع نظام برنامه و بودجه ما به بهره‌وری متصل نیست. دومین اقدام لازم، اتصال نظام ارتقاء، انتصاب و ابقاء مدیران به بهره‌وری است؛ ما هیچ وقت نشنیده‌ایم که یک مدیر به دلیل عملکرد ضعیف در حوزه بهره‌وری برکنار شده باشد یا به دلیل عملکرد خوب در حوزه بهره‌وری ارتقاء یافته باشد.

وی  همچنین با اشاره به پیر شدن جمعیت شاغل کشور در ۱۰سال آینده گفت:  خطری که کشور ما را تهدید می‌کند، موضوع پیری جمعیت شاغل در افق ۱۰ سال آینده است و  نیروی کار ، نقش اهرمی و کلیدی در ارتقا بهره وری دارد و در این حوزه باید تصمیمات اساسی و کاربردی اتخاذ شود.