سامانه پرداخت لحظه ای (پل) در بانک توسعه تعاون راه اندازی شد. سامانه پرداخت لحظه ای (پل) در بانک توسعه تعاون راه اندازی شد. به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون،مشتریان بانک توسعه تعاون می توانند با ورود به سامانه بانکداری مجازی بانک توسعه تعاون به آدرس vb.ttbank.ir از این خدمت استفاده کنند.سامانه پل (پرداخت لحظه ای) سرویس بین بانکی، هماهنگ و ا […]

سامانه پرداخت لحظه ای (پل) در بانک توسعه تعاون راه اندازی شد. سامانه پرداخت لحظه ای (پل) در بانک توسعه تعاون راه اندازی شد.

به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون،مشتریان بانک توسعه تعاون می توانند با ورود به سامانه بانکداری مجازی بانک توسعه تعاون به آدرس vb.ttbank.ir از این خدمت استفاده کنند.
سامانه پل (پرداخت لحظه ای) سرویس بین بانکی، هماهنگ و ا ستاندارد در سطح کشور است که با نظارت بانک مرکزی، تسویه پرداخت های لحظه ای با حجم زیاد و خرد را در هر ساعتی از شبانه روز ودر تمام روزهای سال فراهم می کند.
دراین سامانه انتقال وجه به صورت آنی به حساب ذینفع انتقال می یابد و تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال می توان با استفاده از این سامانه انتقال وجه را انجام داد.