جامع خبر(جامع نیوز):با حکم سیدمهدی نیازی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ امیر خرمی شاد به عنوان سرپرست هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) منصوب شد. مراسم تودیع و معارفه امروز برگزار می‌شود با حکم سیدمهدی نیازی، سرپرست وزارت صمت، امیر خرمی‌شاد، بعنوان معاون وزیر صمت و رئیس هیئت […]

جامع خبر(جامع نیوز):با حکم سیدمهدی نیازی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ امیر خرمی شاد به عنوان سرپرست هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) منصوب شد. مراسم تودیع و معارفه امروز برگزار می‌شود

با حکم سیدمهدی نیازی، سرپرست وزارت صمت، امیر خرمی‌شاد، بعنوان معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، جایگزین «وجیه‌الله جعفری» شد.
مراسم معارفه «امیر خرمی‌شاد» و تودیع وجیه‌الله جعفری امروز در ایمیدرو برگزار می‌شود.
امیر خرمی شاد پیش از این در سمت معاون برنامه‌ریزی ایمیدرو، فعالیت داشت.