معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیشنهاد کرد شهرک سرمایه گذاری ویژه تجار و سرمایه گذاران دو کشور پاکستان و افغانستان در مرزهای شرقی کشور ایجاد شود. به گزارش فرینا، احمد جمالی گفت: با توجه به اینکه در شرق کشور مناطق ویژه اقتصادی سرخس، دوغارون، بیرجند و میرجاوه و دو منطقه آزاد […]

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیشنهاد کرد شهرک سرمایه گذاری ویژه تجار و سرمایه گذاران دو کشور پاکستان و افغانستان در مرزهای شرقی کشور ایجاد شود.

به گزارش فرینا، احمد جمالی گفت: با توجه به اینکه در شرق کشور مناطق ویژه اقتصادی سرخس، دوغارون، بیرجند و میرجاوه و دو منطقه آزاد سیستان و چابهار قرار دارد بنابراین ایجاد این شهرک دور از دسترس نیست و در صورت تمایل سرمایه گذاران این دو کشور قابل سرمایه گذاری خواهد داشت.

جمالی که در دیدار با سرمایه گذاران پاکستانی و افغانستانی در نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۳ سخن می گفت افزود: در این صورت خود سرمایه گذاران این دو کشور می توانند مدیریت این دو‌ منطقه را برعهده بگیرند و محصولات بدست آمده را به سرزمین اصلی و یا کشورهای منطقه صادر کنند.

وی با بیان اینکه برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشترک با دولت های افغانستان و پاکستان در حال مذاکره هستیم گفت: پیشنهاد ما با طرف پاکستانی سرمایه گذاری در ریمدان چابهار است.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: در کنار سرمایه گذاری در این مناطق امکان تجارت و بازاریابی با فعالین اقتصادی دو کشور نیز فراهم است