جامع خبر(جامع نیوز):مجموعه انتقال داده‌های آسیاتک موفق به دریافت پروانه شبکه و خدمات ارتباطی یکپارچه (UNSP) از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد. حال این مجموعه مجاز است خدمات ارتباطی ثابت و سیار را به مشترکان ارائه کند. مجموعه انتقال داده‌های آسیاتک موفق به دریافت پروانه شبکه و خدمات ارتباطی یکپارچه (UNSP) از وزارت ارتباطات […]

جامع خبر(جامع نیوز):مجموعه انتقال داده‌های آسیاتک موفق به دریافت پروانه شبکه و خدمات ارتباطی یکپارچه (UNSP) از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد. حال این مجموعه مجاز است خدمات ارتباطی ثابت و سیار را به مشترکان ارائه کند.

مجموعه انتقال داده‌های آسیاتک موفق به دریافت پروانه شبکه و خدمات ارتباطی یکپارچه (UNSP) از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد.

به نقل از روابط عمومی مجموعه انتقال داده‌های آسیاتک، مراسم اهدای پروانه شبکه و خدمات ارتباطی یکپارچه (UNSP) توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتورها، از جمله آسیاتک روز گذشته در عمارت کلاه فرنگی این وزارتخانه برگزار شد