با ظهور و بروز پلتفرم های آنلاین در صنعت بیمه، بخشى از جامعه فروش نسبت به تغییر مسیر تقاضا حساس تر شد. این حساسیت تا جایى پیش رفت که طبقه بندى جامعه فروش در قالب دو دسته فروش بر خط و نمایندگان سنتى تغییر نام داد. پس از این تغییرات، بسیاری از تحلیل گران صنعت […]

با ظهور و بروز پلتفرم های آنلاین در صنعت بیمه، بخشى از جامعه فروش نسبت به تغییر مسیر تقاضا حساس تر شد. این حساسیت تا جایى پیش رفت که طبقه بندى جامعه فروش در قالب دو دسته فروش بر خط و نمایندگان سنتى تغییر نام داد.

پس از این تغییرات، بسیاری از تحلیل گران صنعت بیمه بر این باور بودند که قابلیت های عملیاتی نمایندگان غیر برخط ممکن است در حوزه فروش بیمه نامه های خودرو کمی تحت تائیر قرار گرفته باشد اما نباید فراموش کرد توسعه ضریب نفوذ بیمه در کشوری مانند ایران از مسیر سایر رشته های بیمه اى و البته تخصصى تر مى گذرد، به عبارتى شاید به جرات بتوان ادعا کرد که رشته های بیمه اى در قالب دو شیوه دیدارى و غیردیداری تفکیک پذیرند تا جایى که برخى از بیمه نامه ها مانند شخص ثالث به شیوه غیر دیدارى امکان صدور دارند اما در شیوه دیداری، ارتباط دو سویه، جایگاه ارزشى فروش به حساب مى آید و شریان حیاتی آنرا تشکیل مى دهد که بیمه های عمر را می توان در این دسته جاى داد.

بر همین اساس آنچه عامل زمین گیر شدن پلتفرم های آنلاین در جبهه فروش رشته های دیداری محسوب مى شود توجه به جایگاه حساس همین رشته ها در صنعت بیمه است. توجیهى که اثبات مى کند عبارت استارتاپ را تا پیش از این نیز مى توان به برخى از فروشندگان رشته هاى بیمه اى اطلاق کرد. موضوعی که به واسطه نو بودن آن و احتمالا مقاومت بخش قابل توجهی از شبکه فروش در برابر تغییر، مغفول ماند و یاحتى به نفع تازه واردها مصادره به مطلوب شد.

اما در سوى دیگر برخى شرکت های بیمه با تغییر رویکردهای رشته محورى در مدیریت بنگاه، ظاهرا فصل جدیدى از مناسبات حضور میدانی استارتاپ های غیر برخط را رقم زدند، تا جایى که اخیرا شرکت بیمه البرز با معرفى محصول «شوکا» توانسته اقیانوسى آبى به جامعه فروش معرفى کند.

اقیانوسى که در آن استارتاپ های فروش غیر برخط، نقش پیشرانه های توسعه محصول را ایفا مى کنند.

بنابراین بیمه البرز نه تنها با معرفى محصولى که با رفتار ضد تورمى خود نقش بازوهای کمکى صندوق های بازنشستگی را تقویت می کند و جایگاه خود را در صنعت بیمه ارتقا داده، بلکه به عنوان بنگاهی شناخته مى شود که حالا توانسته موقعیت های جدیدى را براى افزایش سهم بازار شبکه فروش غیر برخط معرفى کند.

تحقیقات بیانگر این واقعیت است که بر اساس تصمیمات مدیران بیمه البرز کارمزد فروش «شوکا» در سطوح مختلف بنابر آئین نامه مرتبط شوراى عالى بیمه، ٣ درصد تعیین شده که پس از صدور بیمه نامه و اخذ اولین قسط، به حساب کارمزد نمایندگان خواهد نشست.

به عبارتی بازه ى کارمزدی «شوکا» براى هر بیمه نامه از ۵/۱ تا ۶ میلیون تومان بسته به سطح خریدارى بیمه گذاران در نظر گرفته شده است. سطح خریدارى بیمه گذاران در این محصول از ۵٠ میلیون تومان تا ٢۰٠ میلیون تومان طبقه بندى مى شود.

بنابر اصول مدیریت مالى، کل کارمزد حاصل از فروش «شوکا» یکجا به حساب نماینده لحاظ می شود که این مکانیزم با توجه به شرایط تورمى کشور بازدهی بیشترى را متوجه نمایندگان می کند چرا که در مقایسه با سایر رشته ها که کارمزد به شکل پلکانی و در طول زمان به نمایندگان پرداخت مى شود، تورم عاملى براى کاهش ارزش پول به شمارمى رود.

با چنین مکانیزمى که بیمه البرز در اختیار شبکه فروش خود قرار داده، یکی از نقاط تمایز «شوکا» با سایر محصولات همانند، در نحوه تسویه حساب با نمایندگان است . به عبارت دیگر نماینده فروش مى داند که با واریز نخستین قسط از سوى بیمه گذار او رقمى تقریبا دو برابر قسط اول به عنوان کارمزد دریافت مى کند که این امتیاز به نوعى کم نظیر است.

بنابراین شوکا، بیمه البرز را به شرکتی تبدیل می کند که نه تنها برای فروشندگان غیر برخط دارای مزیت رقابتی مهمی است، بلکه ممکن است شرکت را با پدیده مهاجرت معکوس نمایندگان مواجه سازد. محصولی که این مزیت را دارد تا سرعت جریان فروش را به نفع شبکه فروش غیر برخط مدیریت کند.

تحقیقات نشان می دهد یکی از مهم ترین آسیب های بیمه های عمر که سیر تکاملی تعهدات اقتصادی اش معمولا بلند مدت بوده، بحران خروج بیمه گذار پیش از پایان مدت بیمه نامه است. بر همین اساس تحلیل گران صنعت بیمه خروج را آفتی برای این رشته بر شمرده‌اند، موضوعی که به نظر می رسد با عمر ۵ ساله بیمه شوکا به نوعی مدیریت شده است تا بیمه گذار پیشرفت تکمیل بیمه نامه خود را با سرعت بیشتری لمس کند.