یکی از شاخص‌های نظام بانکی در بررسی میزان کارائی و اثربخشی عملیات بانکی، بررسی میزان سرانه منابع به شعبه می‌باشد که میزان آن به ازای هر شعبه ۱،۲۰۰ میلیارد تومان می‌باشد. این سرانه در بانک آینده سه برابر متوسط صنعت بانکی می‌باشد. گفتنی است که بانک آینده در راستای بهبود ساختارهای مالی خود قدم برداشته […]

یکی از شاخص‌های نظام بانکی در بررسی میزان کارائی و اثربخشی عملیات بانکی، بررسی میزان سرانه منابع به شعبه می‌باشد که میزان آن به ازای هر شعبه ۱،۲۰۰ میلیارد تومان می‌باشد. این سرانه در بانک آینده سه برابر متوسط صنعت بانکی می‌باشد.

گفتنی است که بانک آینده در راستای بهبود ساختارهای مالی خود قدم برداشته و این نشان دهنده بهره‌وری و عملکرد مثبت شعب این بانک است.
میزان اعتماد عمومی، گستردگی تنوع مشتریان در کشور و نگاه مردمی به بانک آینده، از مهم‌ترین دلایل این مهم است.