دوره آموزشی بیمه تکافل برای آشنایی مدیران و کارکنان شعب شرکت بیمه معلم با اصول و مفاهیم این نوع بیمه، به صورت آنلاین برگزار شد.  به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، در ادامه آموزش بیمه تکافل برای مدیران و کارکنان شرکت، آموزش برای مدیران و کارکنان شعب نیز در دستور کار قرار گرفت. آموزش […]

دوره آموزشی بیمه تکافل برای آشنایی مدیران و کارکنان شعب شرکت بیمه معلم با اصول و مفاهیم این نوع بیمه، به صورت آنلاین برگزار شد.

 به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، در ادامه آموزش بیمه تکافل برای مدیران و کارکنان شرکت، آموزش برای مدیران و کارکنان شعب نیز در دستور کار قرار گرفت.

آموزش بیمه تکافل به کارکنان شعب بیمه معلم، از سوی مدیریت منابع انسانی و با هدف آشنایی کارکنان با مفاهیم اولیه تکافل صورت پذیرفت.

دکتر سعید صحت، رئیس هیات مدیره بیمه معلم، به عنوان مدرس این دوره، ضمن آموزش کلیات و مفاهیم کلیدی تکافل به مدیران و کارکنان شعب، ضرورت آشنایی شعب شرکت­های بیمه با محصولات متنوع و مختلف بیمه­ای را مورد تأکید قرار داد.

گفتنی است، شرکت بیمه معلم در سیاست­های جدید خود، در نظر دارد تا بر آموزش کارکنان صف و ستاد در خصوص طرح­ها و مدل­های نوین بیمه­ای تمرکز بیشتری داشته باشد.