همزمان با تغییر ساعت کاری بانکها ساعت کاری سامانه چکاوک تغییرپیدا کرد. به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، به دنبال تغییر ساعت فعالیت بانک ها، فعالیت سامانه چکاوک از ۱۸ شهریور ماه تغییر یافت.بر اساس این اطلاعیه ،آخرین مهلت برای تحویل چک های عادی به شعبه و ثبت در سامانه چکاوک ساعت ۱۱ می باشد. ساعت پایان تعیین وضعیت چک های عادی۱۳:۳۰ […]

همزمان با تغییر ساعت کاری بانکها ساعت کاری سامانه چکاوک تغییرپیدا کرد.

به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، به دنبال تغییر ساعت فعالیت بانک ها، فعالیت سامانه چکاوک از ۱۸ شهریور ماه تغییر یافت.
بر اساس این اطلاعیه ،آخرین مهلت برای تحویل چک های عادی به شعبه و ثبت در سامانه چکاوک ساعت ۱۱ می باشد. ساعت پایان تعیین وضعیت چک های عادی۱۳:۳۰ اعلام شده است.
بر اساس اطلاعیه مذکور، ساعت واگذاری چک های رمزدار در سامانه چکاوک ۱۲ اعلام شده است.
ساعت پایان تعیین وضعیت چک های رمز دار نیز همچون چک های عادی ۱۳:۳۰ است.