جامع خبر(جامع نیوز):طی احکامی از سوی دکترمحمود تبریزی مدیر عامل صندوق قرض الحسنه شاهد انتصابات جدید در صندوق قرض الحسنه شاهد انجام گردید. به نقل از روابط عمومی صندوق قرض الحسنه شاهد؛ دکتر محمود تبریزی مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره احکامی را صادر کردند. آقای علی عباس کمری به عنوان عضو کمیته وام آقای […]

جامع خبر(جامع نیوز):طی احکامی از سوی دکترمحمود تبریزی مدیر عامل صندوق قرض الحسنه شاهد انتصابات جدید در صندوق قرض الحسنه شاهد انجام گردید.

به نقل از روابط عمومی صندوق قرض الحسنه شاهد؛ دکتر محمود تبریزی مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره احکامی را صادر کردند.

آقای علی عباس کمری به عنوان عضو کمیته وام

آقای میلاد نیکخواه  به عنوان عضو کمیته وام

و آقای غلامحسین مرادی به سمت رئیس اداره روابط عمومی.

در ادامه احکام صادر شده قابل مشاهده می باشد: