بانک سرمایه مجوز تاسیس صندوق های سرمایه گذاری را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود. به گزارش روابط عمومی بانک سرمایه، این بانک مجوز تاسیس صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام، سرمایه گذاری زمین و ساختمان، املاک و مستغلات و سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی را از بانک مرکزی […]

بانک سرمایه مجوز تاسیس صندوق های سرمایه گذاری را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود.

به گزارش روابط عمومی بانک سرمایه، این بانک مجوز تاسیس صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام، سرمایه گذاری زمین و ساختمان، املاک و مستغلات و سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود.

شایان ذکر است این صندوق ها از جمله ابزارهای نوین مالی هستند که به سرمایه گذاران خرد این امکان را می دهد تا با حداقل سرمایه، از منافع سرمایه گذاری در املاک و پروژه های ساختمانی بهره مند شوند.