همزمان با آیین افتتاح ساختمان مرکزی بیمه تعاون در تبریز،انجمن سازندگان ماشین قطعه و مجموعه های صنعتی و خودروی آذربایجان شرقی با بیمه تعاون، تفاهم نامه همکاری منعقد کرد. به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، در آیین افتتاح ساختمان مرکزی بیمه تعاون، تفاهم نامه ای فی مابین شرکت بیمه تعاون و انجمن سازندگان ماشین […]

همزمان با آیین افتتاح ساختمان مرکزی بیمه تعاون در تبریز،انجمن سازندگان ماشین قطعه و مجموعه های صنعتی و خودروی آذربایجان شرقی با بیمه تعاون، تفاهم نامه همکاری منعقد کرد.
به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، در آیین افتتاح ساختمان مرکزی بیمه تعاون، تفاهم نامه ای فی مابین شرکت بیمه تعاون و انجمن سازندگان ماشین قطعه و مجموعه های صنعتی و خودروی آذربایجان شرقی با شرکت بیمه تعاون به منظور ایجاد و گسترش همکاری های خدمات بیمه ای امضا شد.
این تفاهم نامه توسط یونس مظلومی مدیر عامل شرکت بیمه تعاون و بهراد فرشاد رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان ماشین قطعه و مجموعه های صنعتی و خودروی استان آذربایجان به امضاء رسید.
موضوع تفاهم نامه مذکور در خصوص حمایت از صنعتگران، قطعه سازان خودرو، همکاری این انجمن در راستای شناسایی و معرفی خدمات شرکت بیمه، ایجاد بستر مناسب جهت حضور بیمه تعاون در همایش ها و سمینارها جهت معرفی خدمات بیمه تعاون است و در آیین افتتاح ساختمان مرکزی بیمه تعاون در تبریز رسمی شد.