امکانات جدید پیشخوان مجاری رسالت: ۱-اعمال فیلتر در گزارش درخواست های من(امکان فیلتر و جستجوی درخواست برای مشتری فراهم گردیده است.) ۲-انتقال وجه خدمت در محل که شامل : داخلی / پایا / ساتنا می باشد(با تغییرات اعمال شده علاوه بر گزینه ساتنا دو گزینه داخلی و پایا نیز اضافه شده است.ادامهانتقال وجه داخلی فقط […]

امکانات جدید پیشخوان مجاری رسالت:

۱-اعمال فیلتر در گزارش درخواست های من
(امکان فیلتر و جستجوی درخواست برای مشتری فراهم گردیده است.)

۲-انتقال وجه خدمت در محل که شامل : داخلی / پایا / ساتنا می باشد
(با تغییرات اعمال شده علاوه بر گزینه ساتنا دو گزینه داخلی و پایا نیز اضافه شده است.ادامه
انتقال وجه داخلی فقط برای انتقال های درون بانکی انجام می پذیرد.)

۳-بارگذاری فایل در زیرمنوی تغییر شغل
(امکان بارگذاری اطلاعات شغلی به صورت فایل در زیر منوی تغییر شغل از منوی اطلاعات فردی به وجود آمده است)

۴-در نسخه جدید نیازی به پاک کردن cash مرورگر نمی باشد.

۵-رفع مسدودی سپرده بصورت سیستمی انجام می شود.
(امکان رفع مسدودی سیستمی بفقط برای سپرده هایی امکان پذیر است که درخواست مسدودی سپرده توسط مشتری در پیشخوان مجازی رسالت ثبت شده باشد.)

۶-منوی مسدودی و رفع مسدودی کارت، گزینه ها از حالت tab به لیست کشویی تبدیل شده است.

۷-امکان بارگذاری فایلی در انتقال وجه ( داخلی / ساتنا / پایا)
(امکان بارگذاری درخواست های انتقال وجه (داخلی / ساتنا / پایا) به صورت فایل فراهم شده است.)

۸-فعال شدن گزینه دریافت رمز دوعاملی در افزایش موجودی و برداشت موجودی در کیف پول الکترونیکی پس از وارد کردن مبلغ.
(پس از وارد کردن مبلغ جهت افزایش موجودی و برداشت موجودی در کیف پول الکترونیکی آیکن دریافت رمز دوعاملی فعال خواهد شد.)

۹-فعال شدن باکس ورود رمز یکبار مصرف پس از انتخاب گزینه دریافت رمز دوعاملی جهت افزایش موجودی و برداشت موجودی کیف پول الکترونیکی.
( پس از کلیک بر روی آیکن دریافت رمز دوعاملی و ارسال رمز، باکس ورود رمز یکبار مصرف فعال خواهد شد.)