طبق جدیدترین نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت خرما در میادین میوه و تره بار اعلام شد. آخرین قیمت خرما در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح زیر اعلام شد؛هرکیلوگرم خارک-پاک شده(بدون خوشه)، درجه یک ۵۲ هزار تومان، درجه دو ۴۲ هزار تومان هرکیلوگرم خارک- خوشه ای، درجه یک ۴۸هزار تومان، درجه […]

طبق جدیدترین نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت خرما در میادین میوه و تره بار اعلام شد.
 آخرین قیمت خرما در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح زیر اعلام شد؛
هرکیلوگرم خارک-پاک شده(بدون خوشه)، درجه یک ۵۲ هزار تومان، درجه دو ۴۲ هزار تومان هرکیلوگرم خارک- خوشه ای، درجه یک ۴۸هزار تومان، درجه دو ۴۱هزار تومان هرکیلوگرم خرما آلویی، درجه یک ۸۰هزار تومان، درجه دو ۷۰هزار تومان هرکیلوگرم خرما پیارم ممتاز، ۱۷۵هزار تومان هرکیلوگرم خرما پیارم، درجه یک ۱۲۵هزار تومان، درجه دو ۱۱۵هزار تومان هرکیلوگرم خاصویی و مرداسنگ در بسته بندی کارتنی، درجه یک ۸۲هزار تومان، درجه دو ۷۶هزار تومان هرکیلوگرم خاصویی(نیمه خشک)، درجه یک ۷۷هزار تومان، درجه دو ۷۲هزار تومان هرکیلوگرم دشستستان کارتنی ۱ الی ۲ کیلوگرم، ۳۸هزار تومان هرکیلوگرم ربی ممتاز، درجه یک ۱۰۳هزار تومان، درجه دو ۸۸هزار تومان هرکیلوگرم زاهدی، درجه یک ۷۶هزار تومان، درجه دو ۶۸هزار تومان هرکیلوگرم چیپس خرما، درجه یک ۴۹هزار تومان، درجه دو ۴۲ هزار تومان هرکیلوگرم رطب زرد طلایی (خشتی)، درجه یک ۶۷هزار تومان، درجه ۶۰هزار تومان هرکیلوگرم رطب مضافتی بم ممتاز (سه رج)، ۹۰هزار تومان هرکیلوگرم کلیته (کلوته) (۳-۲ رج) درجه یک ۶۳هزار تومان، درجه دو ۵۳ هزار تومان