طبق نرخنامه، قیمت گوشت بوقلمون در میادین و بازارهای میوه و تره بار ارزان شد.  قیمت گوشت بوقلمون از سوی این سازمان به شرح زیر است:هر کیلوگرم بازو ۹۶هزار و ۶۰۰تومانهرکیلوگرم بال ( بدون نوک بال) ۷۱ هزار تومانهربسته پای بوقلمون پاک شده بدون ناخن ۸۰۰ گرم ۲۲ هزار تومانهربسته جگر تازه پاک شده ۴۰۰ […]

طبق نرخنامه، قیمت گوشت بوقلمون در میادین و بازارهای میوه و تره بار ارزان شد.
  قیمت گوشت بوقلمون از سوی این سازمان به شرح زیر است:
هر کیلوگرم بازو ۹۶هزار و ۶۰۰تومان
هرکیلوگرم بال ( بدون نوک بال) ۷۱ هزار تومان
هربسته پای بوقلمون پاک شده بدون ناخن ۸۰۰ گرم ۲۲ هزار تومان
هربسته جگر تازه پاک شده ۴۰۰ گرمی ۵۵ هزار تومان
هر کیلوگرم گوشت چرخکرده ۲۲۰ هزار تومان
هر بسته دل پاک شده ۴۰۰ گرمی ۵۵ هزار تومان
هر کیلوگرم ران با پوست و استخوان (با استخوان کمر) ۱۷۲ هزار تومان
هر کیلوگرم ساق با پوست ۱۴۹ هزار تومان
هربسته سنگدان پاک شده ۴۰۰ گرمی ۵۸هزار تومان
هرکیلوگرم سینه بدون گردن با بال پوست و استخوان ۱۶۲ هزار تومان
هرکیلوگرم سینه با بال، گردن، پوست و استخوان۱۴۵ هزار تومان
هرکیلوگرم فیله ۲۳۲هزار تومان
هرکیلوگرم گردن بدون پوست ۱۱۷ هزار تومان
هرکیلوگرم لاشه کامل یا شقه (برش عمودی لاشه) لاشه بالای ۱۵ کیلوگرم ۱۳۱هزار تومان
هرکیلوگرم مغز ران بی پوست و استخوان۲۴۲ هزار تومان
هرکیلوگرم نیم شقه ران، ران با ساق، ران، کعب ران، استخوان پشت و دمبالچه (فله) ۱۳۳هزار تومان
هرکیلوگرم نیم شقه سینه، سینه با بال، با گردن، با پوست و استخوان(فله) ۱۳۱ هزار تومان