مدیر مرکز ارتقاء سازمانی از برنامه‌های در دست اجرا برای گسترش جایزه ارتقاء سازمانی در عرصه بین‌المللی خبر داد. در مراسم پایانی نوزدهمین کنفرانس ارتقاء سازمانی، حمیدرضا بابایی مسلمان مدیر مرکز تعالی سازمانی بیان داشت که این رویداد به سازمان‌ها انگیزه می‌دهد تا ابتدا گواهینامه‌های لازم را دریافت کرده و سپس به سطح کسب تندیس برسند. […]

مدیر مرکز ارتقاء سازمانی از برنامه‌های در دست اجرا برای گسترش جایزه ارتقاء سازمانی در عرصه بین‌المللی خبر داد.

در مراسم پایانی نوزدهمین کنفرانس ارتقاء سازمانی، حمیدرضا بابایی مسلمان مدیر مرکز تعالی سازمانی بیان داشت که این رویداد به سازمان‌ها انگیزه می‌دهد تا ابتدا گواهینامه‌های لازم را دریافت کرده و سپس به سطح کسب تندیس برسند.

او توضیح داد که جایزه ارتقاء سازمانی متشکل از دو بخش اصلی است: یکی مرکز ارتقاء سازمانی که به طور رسمی زیر نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و معاونت مشاوره و تحقیق فعالیت می‌کند و دیگری شورای راهبری، کمیته داوری و بخش جوایز که به صورت غیررسمی عمل می‌کنند. این دو بخش با همکاری یکدیگر به حفظ اعتبار و امنیت جایزه کمک می‌کنند.

مدیر مرکز تعالی سازمانی افزود که تلاش‌هایی برای گسترش این جایزه در سطح بین‌المللی صورت گرفته و برنامه‌هایی برای توسعه تور ارتقاء در دست اجرا است.

او اشاره کرد که کمیته علمی متشکل از ۱۸ عضو فعال است و تا به امروز، به لطف تلاش اعضا و سازمان‌ها، برنامه‌های متنوعی از جمله جلسات علمی و فرهنگی و وبینارهای آموزشی برای دریافت‌کنندگان گواهینامه و ارائه‌دهندگان برگزار شده است.

مسلمان وجه تمایز این جایزه را داشتن «سایت ویزیت» عنوان کرد و گفت: با تیم ارزیابان تماس همیشگی داریم و دریافت اظهارنامه از سازمان‌ها روند پیچیده دارد و پس از بازدید از سازمان‌ها، نتایج در کمیته‌ها بررسی می‌شود.

وی در مورد آمار مشارکت‌کنندگان، گفت : امسال ۷۴ شرکت در فرآیند جایزه ارتقاء سازمانی ثبت‌نام کرده‌اند که شامل ۱۹ شرکت در سطح تندیس، ۴۰ شرکت در سطح تقدیرنامه و ۱۵ شرکت در سطح گواهینامه ارتقاء هستند.

مدیر مرکز ارتقاء سازمانی تأکید کرد که در طول ۲۰ سال گذشته، ۱۸۷۶ شرکت در جایزه ارتقاء سازمانی ثبت‌نام کرده‌اند و در این ۵ سال، تعداد ارزیابی‌ها و درخواست‌ها افزایش یافته است.