گزارش سودآوری، مقادیر تولید، مبالغ فروش و مصرف انرژی صنایع مهم بازار سرمایه در بهمن ماه ۱۴۰۲ منتشر شد. روند سود خالص ۱۲ ماهه منتهی به دوره‌های ۳ ماهه TTM و P/E ترکیب سود خالص TTM شرکت‌های ثبت شده به تفکیک صنایع روند سود خالص در دوره‌های ۳ ماهه ترکیب سود خالص شرکت‌های ثبت شده […]

گزارش سودآوری، مقادیر تولید، مبالغ فروش و مصرف انرژی صنایع مهم بازار سرمایه در بهمن ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

روند سود خالص ۱۲ ماهه منتهی به دوره‌های ۳ ماهه TTM و P/E

ترکیب سود خالص TTM شرکت‌های ثبت شده به تفکیک صنایع

روند سود خالص در دوره‌های ۳ ماهه

ترکیب سود خالص شرکت‌های ثبت شده در دوره‌های ۳ ماهه به تفکیک صنایع

تغییرات سودآوری صنایع با اهمیت دوره‌های فصلی طی سال ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۲

روند حاشیه سود (زیان) خالص

روند مقدار تولید صنعت خودرو و ساخت قطعات بر اساس تعداد دستگاه

مقدار تولید صنعت فلزات اساسی

صنعت استخراج کانه‌های فلزی، فرآورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی

وضعیت مبلغ فروش صنایع با اهمیت بازار سرمایه

وضعیت مبلغ فروش صنایع مهم بازار سرمایه

مقایسه فروش ماهانه صنایع نسبت به ماه گذشته

روند مبلغ فروش ۱۲ ماهه (TTM) بازار سرمایه و صنایع با اهمیت

وضعیت مبلغ فروش TTM صنایع مهم بازار سرمایه

وضعیت صنایع مهم بازار سرمایه

لیست ۵۰ شرکت بزرگ بازار سرمایه به همراه تغییرات فروش آنها

نمادهایی با تغییرات بالای ۲۰ درصد

مصرف انرژی «گاز، برق و آب» به تفکیک صنایع

مصرف خوراک در صنعت پتروشیمی

نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها بر حسب ۴ هاب منطقه‌ای