صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده شرکت پتروشیمی بوعلی سینا منتشر شد. به گزارش تجارت آوا، شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۶,۶۳۲ ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد افزایش داشته است. «بوعلی» با سرمایه ثبت شده […]

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده شرکت پتروشیمی بوعلی سینا منتشر شد.

به گزارش تجارت آوا، شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۶,۶۳۲ ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد افزایش داشته است.

«بوعلی» با سرمایه ثبت شده ۱۴,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۹۵,۱۷۰,۷۴۵ میلیون ریال سود شناسایی کرده است.

کدال بوعلی | در عملکرد ۱۲ ماهه چگونه بود؟

منبع: ایپنا