تولید دارو | جامع خبر(جامع نیوز)
حمایت بانک ملی ایران از تولید واکسن کرونا 27 اردیبهشت 1400

حمایت بانک ملی ایران از تولید واکسن کرونا

جامع خبر(جامع نیوز): بانک ملی ایران در عمل به مسئولیت اجتماعی در راستای ساخت واکسن ویروس کرونا در کشور با سرمایه گذاری، تخصیص اعتبارات و ارائه تسهیلات مورد نیاز به شرکت های دانش بنیان در حوزه بهداشت و درمان و سلامت محور و شتاب دهنده ها و مراکز رشد زیست بوم فناوری در تحقیقات اولیه […]