حادثه ناشی از کار | جامع خبر(جامع نیوز)
بیمه شدن از اولین روز اشتغال، حق و نیاز هر فرد شاغل است 24 مهر 1401

بیمه شدن از اولین روز اشتغال، حق و نیاز هر فرد شاغل است

جامع خبر(جامع نیوز):از ۱۴۲ هزار مستمری‌بگیر ازکارافتاده تأمین‌اجتماعی؛ ۱۷۰۳ نفر در زمان اشتغال کمتر از یک ماه سابقه بیمه داشته‌اند صحبت‌ها و توصیه‌های دکتر همچنان ادامه دارد؛ اما رضا دیگر صدای دکتر را نمی‌شود. در ذهن خودش به روز حادثه بازگشته و همه لحظات آن اتفاق وحشتناک در محیط کار را ثانیه به ثانیه مرور […]