حذف چهار صفر | جامع خبر(جامع نیوز)
18 اسفند 1399

توزیع اسکناس‌ها و ایران چک‌های طرح جدید در شعب بانک توسعه تعاون

جامع خبر(جامع نیوز):اسکناس ۱۰ هزار تومانی جدید و ایران چک های۱۰۰هزار تومانی طرح جدید که به تازگی از سوی بانک مرکزی رونمایی شده اند، در شعب بانک توسعه تعاون در حال توزیع است. اسکناس های جدید ۱۰هزارتومانی و ایران چک های تازه ۱۰۰ هزار تومانی که به منظور رعایت ارتقای استانداردها و انضباط پولی و […]