رمدسیویر | جامع خبر(جامع نیوز)
24 فروردین 1400

افتتاح اولین کلینیک درمان سرپایی بیماران کرونایی در بیمارستان بانک ملی ایران

جامع خبر(جامع نیوز) ،اولین کلینیک درمان سرپایی بیماران کرونایی کشور در بیمارستان بانک ملی ایران افتتاح شد. حسینعلی سخندان در مراسم افتتاحیه این کلینیک گفت: با افتتاح این کلینیک،بیمارستان بانک ملی ایران اولین بیمارستانی است که پروتکل جدید وزارت بهداشت و درمان درباره بیماران سرپایی را به اجرا گذاشته است. وی اظهار داشت: پس از […]