سازمان برنامه و بودجه کشور | جامع خبر(جامع نیوز)
16 خرداد 1401

سازمان برنامه و بودجه هم آرمانی شد

جامع خبر(جامع نیوز):شرکت بیمه آرمان و سازمان‌برنامه و بودجه کشور قرارداد مشترک همکاری امضاء کردند. به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، قرارداد همکاری مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه آرمان با حداقل پرتفوی در رشته درمان تکمیلی در استان تهران به مبلغ ۲۵۰میلیارد ریال ، در محل سازمان برنامه و بودجه با حضور […]

24 اسفند 1399

درخواست سازمان اموال تملیکی از سازمان برنامه و بودجه برای تامین مالی تجهیز انبارها

جامع خبر(جامع نیوز):رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برای تامین زیرساخت‌ها و تجهیز انبارهای کالا از سازمان برنامه و بودجه کشور درخواست تامین منابع مالی کرد به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، ‌ محمدعلی افتخاری، رئیس و مدیرعامل این سازمان برای تامین زیرساخت‌ها و تجهیز انبار کالاهای منقول […]