شرکت‌های دانش ‌بنیان | جامع خبر(جامع نیوز)
28 بهمن 1399

تقاهم‌نامه همکاری مشترک در راستای ایجاد زیست بوم نوآوری صنعت پتروشیمی امضا شد

جامع خبر(جامع نیوز):در دومین رویداد تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت صنایع ‌پتروشیمی خلیج فارس، با هدف حمایت از توسعه زیست بوم شرکتی صنایع بزرگ در سال جهش تولید، تفاهم‌نامه همکاری ‌مشترک در راستای ایجاد زیست بوم نوآوری صنعت پتروشیمی امضا کردند.‌ این تفاهم‌نامه در سیزده موضوع […]