مرخصی زایمان | جامع خبر(جامع نیوز)
استخدام کارجویان تحت تکفل بهزیستی و کمیته امداد در کروز 30 بهمن 1400
نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی خانواده کروز؛

استخدام کارجویان تحت تکفل بهزیستی و کمیته امداد در کروز

جامع خبر(جامع نیوز):مهرداد درویشی مدیر منابع انسانی شرکت صنایع تولیدی کروز با اشاره به اینکه ۱۲ هزار و ۸۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۷۰ هزار نفر به صورت غیر مستقیم با این مجموعه همکاری دارند، گفت: بخشی از کارکنان این شرکت را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند و تاکنون تعدادی زیادی از جوانان […]