نقاط کور | جامع خبر(جامع نیوز)
برنامه تحقیق و توسعه کروز در سال ۱۴۰۱ برای خودروهای برقی و موتور سیکلت های برقی 14 فروردین 1401

برنامه تحقیق و توسعه کروز در سال ۱۴۰۱ برای خودروهای برقی و موتور سیکلت های برقی

جامع خبر(جامع نیوز):مدیر مرکز تحقیق و توسعه شرکت صنایع تولیدی کروز گفت: در سال جدید برنامه تحقیق و توسعه شامل خودروهای برقی و موتور سیکلت های برقی و اجزا مرتبط با آن در دستور کار است. در حدود ۱۰سال است که مرکز تحقیق و توسعه در شرکت صنایع تولیدی کروز شکل گرفته است و در […]