پلاسما | جامع خبر(جامع نیوز)
مشارکت بانک کارآفرین در توسعه خط تولید شرکت پالایش و پژوهش خون ایران 05 تیر 1402

مشارکت بانک کارآفرین در توسعه خط تولید شرکت پالایش و پژوهش خون ایران

خط تولید پلاسمای انسانی شرکت پالایش و پژوهش خون ایران با مشارکت بانک کارآفرین مورد تکمیل و آماده سازی قرار گرفت تا در آینده ای نزدیک، داروهای مورد نیاز بیماران در این بخش در داخل ایران تولید شود. به نقل از کارآفرین‌نیوز، رویداد تکمیل و آماده‌سازی خط تولید شرکت پالایش و پژوهش خون ایران بعد […]