جامع نیوز:پانزدهمین دوره رتبه‌بندی شرکت های برتر ایران (IMI-100) در قالب همایش شرکت‌های برتر ایران از سوی سازمان مدیریت صنعتی ایران یکم اسفندماه امسال در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شده و از فهرست شرکت های برتر رونمایی خواهد شد. به گزارش جامع نیوزعلی کرمانشاه مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، با اعلام این خبر یکی […]

جامع نیوز:پانزدهمین دوره رتبه‌بندی شرکت های برتر ایران (IMI-100) در قالب همایش شرکت‌های برتر ایران از سوی سازمان مدیریت صنعتی ایران یکم اسفندماه امسال در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شده و از فهرست شرکت های برتر رونمایی خواهد شد.
به گزارش جامع نیوزعلی کرمانشاه مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، با اعلام این خبر یکی از مهمترین ویژگی های معرفی شرکت های برتر ایران را رتبه بندی ۴۰۰ شرکت برتر ایران در ۲۳ گروه صنعتی و ۲۶ شاخص دانست که هیچ سازمان و نهاد دیگر در کشور این اطلاعات را استخراج و ارائه نمی دهد.
وی اظهار داشت: مجموع فروش ۱۰۰ شرکت برتر امسال که بر اساس صورت های مالی سال ۱۳۹۰ اعلام می شود با ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال ماقبل از آن(سال ۱۳۸۹) به میزان ۲۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
کرمانشاه با بیان اینکه شاخص ارزش افزوده برای اولین بار در سال جاری مورد بررسی قرار گرفته است، تصریح کرد: جمع ارزش فروش ۴۰۰ شرکت امسال نسبت به سال ماقبل از آن ۲۱ درصد رشد در شاخص فروش داشته است.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به اینکه بیشترین صادرات در فهرست شرکت های برتر ایران متعلق به شرکت های پتروشیمی است، اضافه کرد: صادرات ۴۰۰ شرکت برتر امسال نسبت به سال ماقبل از آن ۶۳ درصد رشد داشته است.
وی میزان فروش اولین شرکت در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر ایران را ۱۷ هزار میلیارد تومان و رقم فروش برای آخرین شرکت در این لیست را ۵۹۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
به گفته کرمانشاه، میزان افزایش اشتغال در ۴۰۰ شرکت برتر امسال نسبت به سال ماقبل از آن ۳.۷ درصد بوده است.
وی به مقایسه رتبه بندی ۴۰۰ شرکت برتر ایران و فورچون۵۰۰ در سال متناظر پرداخت و افزود: رقم فروش پانصدمین شرکت لیست فورچون۵۰۰ یک و نیم برابر فروش اولین شرکت در لیست شرکت های برتر ایران است و رقم فروش اولین شرکت لیست فورچون ۲.۲ برابر جمع فروش ۱۰۰ شرکت برتر ایران است.
کرمانشاه فروش اولین شرکت لیست فورچون را حدود ۳۴ برابر فروش اولین شرکت در لیست ۱۰۰شرکت برتر ایران دانست و ۱۸۰ شرکت حاضر در میان ۴۰۰شرکت که رتبه بندی شده است را بورسی خواند.