جامع نیوز : با تصویب هیات مدیره بانک ایران زمین و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آقای محمد ابراهیم مقدم نودهی به سمت مدیر عامل بانک ایران زمین منصوب شد. به گزارش جامع نیوز، در بخشی از حکم صادره آمده است : امید است با بهره گیری از تمامی امکانات و با رعایت ضوابط […]

جامع نیوز : با تصویب هیات مدیره بانک ایران زمین و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آقای محمد ابراهیم مقدم نودهی به سمت مدیر عامل بانک ایران زمین منصوب شد.

به گزارش جامع نیوز، در بخشی از حکم صادره آمده است : امید است با بهره گیری از تمامی امکانات و با رعایت ضوابط و مقررات در جهت مصالح بانک و خدمت به پیشبرد اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی ایران موفق باشید.
شایان ذکر است ، محمد ابراهیم مقدم نودهی عضو هیات مدیره بانک پیش از این سرپرستی معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی بانک ایران زمین را نیز بر عهده داشته اند .
وی همچنین بیش از ۳۵ سال فعالیت در سمت های مختلف مدیریتی سیستم بانک را در سوابق کاری خود دارد.