جامع نیوز : عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید عاطف، شهید دستغیب، شهید تندگویان، شهید اشرفی اصفهانی و شهید عرب سرخی از تاریخ ۲۸ بهمن ماه آغاز می شود. به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین درمرکز مخابرات شهید عاطف […]

جامع نیوز : عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید عاطف، شهید دستغیب، شهید تندگویان، شهید اشرفی اصفهانی و شهید عرب سرخی از تاریخ ۲۸ بهمن ماه آغاز می شود.
به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین درمرکز مخابرات شهید عاطف با پیش شماره های ۷۷۷۰ الی ۷۷۷۴، ۷۷۸۶ الی ۷۷۸۸، ۷۷۲۹ در محدوده خیابانهای گلستان هفتم، سراج، اردیبهشت و در مرکز مخابرات شهید دستغیب با پیش شماره های ۲۲۷۰ الی ۲۲۷۵ در محدوده بازار تجریش، زیرگذر قدس، پاساژ امیری، خیابان شریعتی، شهرداری و در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های ۲۲۳۰ الی ۲۲۳۳، ۲۲۵۰ الی ۲۲۵۳، ۲۶۳۰ الی ۲۶۳۲، ۲۶۱۴ در محدوده بزرگراه رسالت، خیابان شهیدحاجی پور، کوچه های بشاک، شهید افتخاری و بابازاده به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
بر اساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مراکز مخابرات شهید اشرفی اصفهانی و شهید عرب سرخی از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت دچاراختلال می شود.