جامع نیوز:بانک ملی ایران به منظور تسهیل امور بانکی مشتریان، سقف انتقال وجه را در سامانه‌های الکترونیکی خود تا ۳ میلیارد ریال افزایش داد. به گزارش جامع نیوزسقف انتقال وجه در حساب‌های بانک ملی ایران از طریق سیستم بانکداری اینترنتی (سبا) اعم از انتقال وجه به حساب خود شخص، سایر اشخاص و یا کارت‌ به […]

جامع نیوز:بانک ملی ایران به منظور تسهیل امور بانکی مشتریان، سقف انتقال وجه را در سامانه‌های الکترونیکی خود تا ۳ میلیارد ریال افزایش داد.

به گزارش جامع نیوزسقف انتقال وجه در حساب‌های بانک ملی ایران از طریق سیستم بانکداری اینترنتی (سبا) اعم از انتقال وجه به حساب خود شخص، سایر اشخاص و یا کارت‌ به کارت مبلغ ۳ میلیارد ریال اعلام شد.
بر اساس این گزارش ،‌ پیش از این سقف انتقال وجه درون بانکی از طریق سامانه های الکترونیکی به حساب خود شخص ۲ میلیارد ریال، سایر اشخاص یک میلیارد ریال و کارت به کارت مبلغ ۳۰ میلیون ریال بود.
همچنین سقف انتقال وجه درون بانکی خدمات اینترنتی از طریق کارت به کارت از ۱۰ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال افزایش یافت. این سرویس در حال حاضر از طریق بخش خدمات الکترونیکی و گزینه خدمات مبتنی بر کارت سایت بانک ملی ایران قابل دسترسی است. پیش از این سقف انتقال وجه درون بانکی از طریق خودپرداز ۵۰ میلیون ریال بوده است.گفتنی است بانک ملی اعلام کرده است مشتریان این بانک جهت انتقال وجه درون بانکی از طریق خودپرداز به حساب خود و یا دیگران محدودیتی ندارند.