رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی از انتشار اسکنانس‌های ۲۰ و ۵۰ هزار تومانی در صورت موافقت وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: نیاز به اسکناس ۲۰ هزار تومانی توسط بانک مرکزی اعلام شده و جامعه به شرایطی رسیده است که نیاز به این اسکناس درشت را دارد. به گزارش جامع نیوز، مجید […]

رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی از انتشار اسکنانس‌های ۲۰ و ۵۰ هزار تومانی در صورت موافقت وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: نیاز به اسکناس ۲۰ هزار تومانی توسط بانک مرکزی اعلام شده و جامعه به شرایطی رسیده است که نیاز به این اسکناس درشت را دارد.

به گزارش جامع نیوز، مجید صنیعی در نشستی خبری گفت: طرح‌هایی برای انتشار اسکانس‌های درشت ۲۰ هزار تومانی و ۵۰ هزار تومانی آماده شده است که در صورت موافقت و نهایی شدن آن و اخذ مجوز چاپ و انتشار به ترتیب وارد بازار خواهد شد.

رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی با بیان اینکه در ابتدای امر اسکناس ۲۰ هزار تومانی و پس از آن با فاصله‌ی دو ساله اسکناس ۵۰ هزار تومانی به میزان کافی وارد بازار خواهد شد، افزود: حتی اگر اسکناس‌های ۵۰ هزار تومانی هم وارد بازار کنیم، ایران چک ۵۰ هزار تومانی همچنان منتشر می شود، زیرا براساس بودجه سال گذشته و سال جاری چاپ و انتشار چک پول ۵۰ هزار تومانی قانونی است.

وی ادامه داد: پیشنهاد طرح اسکناس ۲۰ هزار تومانی توسط چاپخانه به بانک مرکزی داده شده که شامل رنگ، قالب، اندازه و طرح پشت و روی اسکناس و سناریوهای مختلف است. در عین حال، نیاز به اسکناس ۲۰ هزار تومانی توسط بانک مرکزی اعلام شده و جامعه به شرایطی رسیده است که نیاز به این اسکناس درشت را دارد.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه آخرین اسکناس درشت چاپ شده توسط این بانک ۱۰ هزار تومانی است، اگر قرار باشد اسکناس جدید وارد بازار شود ، در ابتدا اسکناس ۲۰ هزار تومانی و پس از آن اسکناس ۵۰ هزار تومانی در صورت موافقت وزارت اقتصاد خواهد بود.

وی از ضرب سکه دو هزار ریالی با طرحی جدید به مناسبت سند چشم انداز به تعداد ۱۵ میلیون قطعه به صورت یادبود ضرب کرد، همچنین سکه جدید یک هزار ریالی با آلیاژ جدید مزین به بارگاه شاهچراغ به صورت انبوه ضرب می شودواز تجهیز تمام دستگاه های خودپرداز به اسکناس ۱۰۰ هزار ریالی در سال ۹۱ خبر داد و گفت: در سال ۹۱ طرح پشت اسکناس ۵ هزار ریالی جدیدتر کردیم و طرح جدید دیگری در صورت گذراندن مراحل تصویب در سال آینده در دسترس قرار خواهد گرفت.

وی گفت: بانک مرکزی به دنبال رفرم پولی است. در سال ۸۶ و ۸۷ رفرم پولی با به صورت مستمر پیگیری کردیم. ارزش پول ملی به مراتب کاهش یافته و ضعیف شده است، به همین دلیل به سمت ساماندهی نظامهای پرداخت می رویم.

صنیعی درخاتمه هزینه تولید اسکناس ۱۰۰ هزار ریالی را ۶۷ الی ۸۰ تومان اعلام کرد و در مورد هزینه امحای اسکناس گفت: در سال جاری هزینه امحای هر قطعه اسکناس ۲۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ ریالی ۲۴ تا ۲۵ تومان تمام شده، این در حالی است که در حال حاضر ۶۰۰ میلیون قطعه اسکناس امحا شده و هر سال حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون قطعه اسکناس از ابتدای سال تا پایان سال امحا می‌شود.