به گزارش جامع نیوزبه نقل از خبرنگار پایگاه خبری بنیاد مستضعفان، برای اولین بار در کشور سیستم تهیه صورت های مالی تلفیقی یک مجموعه اقتصادی با تنوع فعالیت و پراکندگی جغرافیایی گسترده رونمایی خواهد شد.سیستم حسابداری تلفیقی بنیاد مستضعفان که توسط شرکت “همکاران سیستم” طراحی شده است در حدود ۲۰۰ شرکت زیر مجموعه بنیاد در […]

به گزارش جامع نیوزبه نقل از خبرنگار پایگاه خبری بنیاد مستضعفان، برای اولین بار در کشور سیستم تهیه صورت های مالی تلفیقی یک مجموعه اقتصادی با تنوع فعالیت و پراکندگی جغرافیایی گسترده رونمایی خواهد شد.سیستم حسابداری تلفیقی بنیاد مستضعفان که توسط شرکت “همکاران سیستم” طراحی شده است در حدود ۲۰۰ شرکت زیر مجموعه بنیاد در قالب ۲۴ شرکت و موسسه مادر تخصصی، فرهنگی، اجتماعی و شرکت مستقل استقرار یافته و مراحل آزمایشی و اجرایی خود را طی می کند.بنا بر این گزارش با استفاده از سیستم مزبور امکان یکپارچه سازی اطلاعات مالی شرکت ها و زیر مجموعه های بنیاد به صورت مکانیزه فراهم شده به طوری که طی فرایندی خاص تهیه صورت های مالی به صورت مکانیزه از شرکت های زیر مجموعه اغاز و سپس امکان تهیه این اطلاعات برای شرکت های مادر تخصصی و مستقل فراهم و در ادامه در مرحله تهیه صورت های مالی تلفیقی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی پایان می پذیرد.مهدی انصاریان قائم مقام شرکت همکاران سیستم، سرعت و دقت در جمع آوری اطلاعات، امکان مغایرت گیری دوره ای، صدور اسناد تعدیلی خودکار، تهیه صورت های مالی تلفیقی به کمک نرم افزار و تهیه گزارش های اثباتی برای سهولت در امر حسابرسی را از جمله مهمترین توانایی های سیستم مذکور معرفی کرد.در پایان این گزارش می افزاید، با اجرای این پروژه امکان دسترسی سریعتر به اطلاعات مالی شرکت های زیر مجموعه و همچنین گزارشات و تحلیل های مبتنی بر فروش، منابع انسانی، سرمایه گذاری ها و پروژه ها ی در دست اجرا به صورت مکانیزه برای مدیران بنیاد فراهم شده است و اطلاعات مذکور به صورت ماهانه تلخیص و به ستاد بنیاد مستضعفان منتقل می شود.