جامع نیوز : معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: یارانه اسفند، بیستم تا بیست و پنج اسفند به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. به گزارش جامع نیوزمرادی پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران همچنین در پاسخ به این پرسش که گفته می شود وابستگی به نفت در بودجه ۹۲ […]

جامع نیوز : معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: یارانه اسفند، بیستم تا بیست و پنج اسفند به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

به گزارش جامع نیوزمرادی پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران همچنین در پاسخ به این پرسش که گفته می شود وابستگی به نفت در بودجه ۹۲ افزایش پیدا کرده با رد این خبر افزود: اتفاقا وابستگی به نفت در لایحه بودجه ۱۶ درصد کاهش داشته است.
وی اضافه کرد: تراز عملیاتی امسال منفی است اما با برنامه ریزی صورت گرفته بودجه سال آینده به گونه ای تنظیم شده است که در سال ۹۲ به طور کامل وابستگی به نفت قطع شود.