جامع نیوز:بانک انصار با دریافت گواهینامه به عنوان نامزد بخش اصلی و جانبی چهارمین جشنواره ملی بهره وری، به جمع شرکت های برتر بهره وری راه یافت. به گزارش جامع نیوزازاداره کل بازاریابی و تبلیغات بانک انصار، در مرحله نخست چهارمین جشنواره ملی بهره وری که در هتل پارسیان آزادی برگزار شد، ۶۳ شرکت برتر […]

جامع نیوز:بانک انصار با دریافت گواهینامه به عنوان نامزد بخش اصلی و جانبی چهارمین جشنواره ملی بهره وری، به جمع شرکت های برتر بهره وری راه یافت.

به گزارش جامع نیوزازاداره کل بازاریابی و تبلیغات بانک انصار، در مرحله نخست چهارمین جشنواره ملی بهره وری که در هتل پارسیان آزادی برگزار شد، ۶۳ شرکت برتر دارای رشد و بهره وری بالا و پایدار، معرفی شدند.

بر اساس این گزارش، بانک انصار در مرحله اول پس از بررسی های صورت گرفته در گروه بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و سایر نهادهای مالی طی سال های ۹۰ – ۸۶ با توجه میزان رشد پایدار و بهره وری بالا به عنوان کاندیدای دریافت لوح تقدیر برای عملکرد مناسب در بخش اصلی و جانبی چهارمین جشنواره ملی بهره وری انتخاب شده بود.

یادآوری می شود برای انتخاب نهایی و معرفی شرکت های برتر چهارمین جشنواره ملی بهره وری، شاخص های ۱۰۳۰ بنگاه اقتصادی در قالب ۳۱ گروه مورد بررسی قرار گرفت و از بین آنها ۳۱۴ بنگاه اقتصادی به عنوان نامزد بخش های اصلی و جانبی راه یافتند و سرانجام از این تعداد، ۶۳ شرکت برتر مشخص شدند.