جامع نیوز: بانک ملت در بازار فروش الکترونیک شارژ اعتباری شرکت همراه اول با کسب ۴۰ درصد کل فروش شبکه بانکی، رتبه اول را در این حوزه به دست آورد. به گزارش جامع نیوز،در مراسمی که از سوی شرکت همراه اول برگزار شد، بانک ملت به عنوان بانک برتر معرفی شد و مورد قدردانی قرار […]

جامع نیوز: بانک ملت در بازار فروش الکترونیک شارژ اعتباری شرکت همراه اول با کسب ۴۰ درصد کل فروش شبکه بانکی، رتبه اول را در این حوزه به دست آورد.
به گزارش جامع نیوز،در مراسمی که از سوی شرکت همراه اول برگزار شد، بانک ملت به عنوان بانک برتر معرفی شد و مورد قدردانی قرار گرفت.طبق آمار اعلام شده ازسوی شرکت همراه اول، بانک ملت ۴۰ درصد، بانک دوم ۱۶ درصد و بانک سوم ۸ درصد سهم درصد فروش الکترونیک شارژ اعتباری این شرکت را از آن خود کرده اند.