جامع نیوز: انجمن متخصصان روابط عمومی، کتاب سال ۱۳۹۱ روابط‌عمومی ایران را در ۲۲۰ صفحه رنگی در قطع رحلی منتشر کرد. این کتاب علاوه بر مرور رویدادهای مهم روابط‌عمومی سال ۱۳۹۱، به معرفی رویدادهای مذکور نیز پرداخته‌ است. کتاب سال روابط‌عمومی همچنین حاوی مقالات برگزیده‌ای از نویسندگان مختلف است. معرفی کتاب‌های چاپ اول این حوزه […]

جامع نیوز: انجمن متخصصان روابط عمومی، کتاب سال ۱۳۹۱ روابط‌عمومی ایران را در ۲۲۰ صفحه رنگی در قطع رحلی منتشر کرد.
این کتاب علاوه بر مرور رویدادهای مهم روابط‌عمومی سال ۱۳۹۱، به معرفی رویدادهای مذکور نیز پرداخته‌ است.
کتاب سال روابط‌عمومی همچنین حاوی مقالات برگزیده‌ای از نویسندگان مختلف است. معرفی کتاب‌های چاپ اول این حوزه در طول سال ۹۱ بخش دیگری از این کتاب است.
میزگرد آسیب شناسی آموزش و تدریس در روابط عمومی ایران، گفتگو با دکتر مهدی محسنیان راد و چالش های روابط عمومی آنلاین در ایران از دیگر بخش های جذاب این کتاب است.