جامع نیوز:سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موفق شد در دهمین همایش تعالی سازمانی تقدیر نامه دو ستاره جایزه ملی تعالی سازمانی را دریافت کند . به گزارش جامع نیوزبه نقل از روابط عمومی سازمان اموال تملیکی، دهمین همایش تعالی سازمانی به همت مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی و سازمان مدیریت صنعتی […]

جامع نیوز:سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موفق شد در دهمین همایش تعالی سازمانی تقدیر نامه دو ستاره جایزه ملی تعالی سازمانی را دریافت کند .
به گزارش جامع نیوزبه نقل از روابط عمومی سازمان اموال تملیکی، دهمین همایش تعالی سازمانی به همت مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی و سازمان مدیریت صنعتی هفتم اسفند ۱۳۹۱ در سالن همایش های صدا و سیما برگزار گردید .
در این همایش ۱۰۹ شرکت و سازمان داوطلب طی فرآیندی علمی برای دریافت جایزه تعالی سازمانی به رقابت پرداختند .
اردشیر محمدی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان اموال تملیکی در دهمین همایش تعالی سازمانی تقدیر نامه دو ستاره جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی را از دبیرخانه همایش دریافت کرد .
در همایش سال گذشته جایزه تعالی سازمانی نیز , سازمان اموال تملیکی موفق به دریافت گواهی تعهد به تعالی گردیده بود