جامع نبوز:مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی برنامه تولید گاز این شرکت را در سال گذشته ٢٣٢ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: میزان تولیدات گاز این شرکت در سال گذشته ٢۶۴ میلیون مترمکعب در روز بوده است یعنی ٣٢ میلیون متر مکعب بیش از برنامه. به گزارش جامع نبوز مهدی فکور در نشست خبری هجدهمین […]

جامع نبوز:مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی برنامه تولید گاز این شرکت را در سال گذشته ٢٣٢ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: میزان تولیدات گاز این شرکت در سال گذشته ٢۶۴ میلیون مترمکعب در روز بوده است یعنی ٣٢ میلیون متر مکعب بیش از برنامه.

به گزارش جامع نبوز مهدی فکور در نشست خبری هجدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به سرمایه گذاری ٢ هزار و ٩۶٧ میلیارد تومانی برای توسعه ٩ میدان نفتی زیرمجموعه این شرکت اشاره کرد و گفت: توسعه این میادین افزایش تولیدی معادل ١۴٠ هزار بشکه در روز به همراه خواهد داشت.

به گفته او تاکنون با بهره برداری و راه اندازی هشت میدان تولید ١٠۵ هزار بشکه ای از این طرح ها محقق شده است.

فکور با بیان این که از مجموع این طرح ها تنها بخشی از توسعه میدان خشت باقی مانده است، تصریح کرد: این میدان که پیشرفت ٨۵ درصدی را پشت سر گذاشته است با تزریق به موقع منابع مالی تا پیش از پایان سال به بهره برداری می رسد.

سرمایه گذاری ۴ میلیارد تومانی در پژوهش و فناوری

فکور از سرمایه گذاری ۴ میلیارد تومانی نفت مناطق مرکزی برای توسعه بخش پژوهش و فناوری در سال گذشته خبر داد و گفت: این رقم در حالی جذب و سرمایه گذاری شده است که در سال های ٨٩ و ٩٠ رقم جذب سرمایه گذاری در بخش پژوهش نزدیک به ٣,۵ میلیارد تومان بوده است.

وی به بومی سازی سه ماده شیمیایی مورد نیاز صنعت با حمایت این شرکت اشاره کرد و افزود: برای بومی سازی این مواد ۶٠٠ میلیون تومان سرمایه گذاری شده درحالی که با استفاده از این مواد معادل ۴٠٠ میلیارد تومان صرفه جویی ارزی داشته است.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ماده دمولسیفایر (تعلیق شکن)، ماده بازدارنده سینتیکی و ضد خوردگی و افزایه های اسیدی را سه ماده شیمیایی بومی شده اعلام کرد.

فکور خاطرنشان کرد که این شرکت برای سال ٩٢ برنامه دارد تا ١۵ میلیارد تومان و ١,۵ میلیون یورو پروژه در بخش پژوهش اجرا کند.

جذب ۴ هزار و ٢۵٠ میلیارد تومان سرمایه خارج از صنعت نفت

وی میزان جذب سرمایه برای اجرای پروژه های نفت مرکزی در سال گذشته را ٧٧٠ میلیارد تومان و ۴٠ میلیون دلار دانست و اضافه کرد: بخش جذب سرمایه نفت مرکزی در سال گذشته به دو بخش انقباضی و عادی تقسیم بندی شده است که در بخش انقباضی شامل ٩١٢ میلیارد تومان و ١۶٧ میلیون دلار و در بخش عادی شامل هزار و ٣۴٢ میلیارد تومان و ١٣۴ میلیون دلار می شود.

فکور درباره روند جذب سرمایه خارج از صنعت نفت نیز اظهار داشت: سال گذشته نزدیک به ۴ هزار و ٢۵٠ میلیارد تومان منابع مالی از طریق منابع خارج از صنعت جذب شده است.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ادامه داد: ١,٢ میلیارد دلار از این رقم از صندوق توسعه ملی، ۵٠٠ میلیارد تومان از اوراق مشارکت و ٧۵٠ میلیارد تومان از طریق ماده ٢٢ سرمایه گذاری خارج از صنعت نفت جذب شده است.

سروستان و سعادت آباد الگوی طراحی میادین نفتی کشور می شود

فکور توسعه و طراحی میادین سروستان و سعادت آباد را الگویی برای توسعه سایر میادین نفتی در کشور عنوان کرد و گفت: کلیه طرح های این میادین به مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی نفت ایران ارایه شده است تا برای اجرای سایر پروژه های نفتی نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

وی افزود: طرح توسعه این دو میدان که با هدف تولید ١۵ هزار بشکه در روز اجرا شده است بالغ بر ١٧ زیرپروژه دارد.

فکور به امضا ۴ هزار و ٢۵٣ میلیارد تومان قرارداد یی پی سی اف در این شرکت اشاره کرد و یادآرو شد که این قراردادها مربوط به ساخت طرح ان جی ال ٣١٠٠ و توسعه میدان نفتی سومار است.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ظرفیت فرآورشی طرح ان جی ال ٣١٠٠ را ٧,۵ میلیون مترمکعب دانست و تاکید کرد: پس از فرآورش این میزان گاز بخشی از تولیدات به عنوان خوراک پتروشیمی های دهلران و مارون ارسال و بخشی دیگر به میدان چشمه خوش تزریق می شود.