جامع نیوز:نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری بانک مسکن طبق روال سال‌های گذشته، در سال ۱۳۹۲ نیز بین نیم تا ۲ درصد اعلام شد. به گزارش جامع نیوز نرخ حق الوکاله این بانک به منظور مشتری مداری و در راستای جلب رضایت مشتریان، بدون تغییر نسبت به سال گذشته به میزان نیم […]

جامع نیوز:نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری بانک مسکن طبق روال سال‌های گذشته، در سال ۱۳۹۲ نیز بین نیم تا ۲ درصد اعلام شد.

به گزارش جامع نیوز نرخ حق الوکاله این بانک به منظور مشتری مداری و در راستای جلب رضایت مشتریان، بدون تغییر نسبت به سال گذشته به میزان نیم تا ۲ درصد تعیین شده است.

گفتنی است حق الوکاله مبلغی است که بانک‌ها در قبال به کارگیری منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند و در راستای قانون عملیات بانکداری بدون ربا و با عنایت به سقف تعیین شده در ماده ۳ سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۱، بانک‌ها می‌توانند حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری را حداکثر تا ۵/۲ درصد تعیین نمایند.‌

همچنین از آنجا که طی سنوات اخیر، سود قطعی محاسبه شده برای سپرده‌ها کمتر از سود پرداختی به سپرده‌گذاران بوده، لذا حق الوکاله‌ای برای حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک مسکن منظور نشده است.