جامع نیوز:بلوک ۵۵ درصدی پتروشیمی تبریز در روز ۱۸ خرداد و بلوکهای ۱۰۰ درصدی فرش ایران و ۱۶ درصدی پتروشیمی زنجان در روز ۱۹ خرداد روانه میز فرابورس می شوند. به گزارش جامع نیوزاز روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ بالغ بر ۲ میلیارد و ۷۷۲ میلیون و ۹۸۱ هزار و ۲۰۰ سهم پتروشیمی تبریز معادل […]

جامع نیوز:بلوک ۵۵ درصدی پتروشیمی تبریز در روز ۱۸ خرداد و بلوکهای ۱۰۰ درصدی فرش ایران و ۱۶ درصدی پتروشیمی زنجان در روز ۱۹ خرداد روانه میز فرابورس می شوند.

به گزارش جامع نیوزاز روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ بالغ بر ۲ میلیارد و ۷۷۲ میلیون و ۹۸۱ هزار و ۲۰۰ سهم پتروشیمی تبریز معادل ۵۵.۶۶ درصد سهام این شرکت به ارزش پایه هر سهم ۴۰۷۶ ریال و ارزش کل پایه ۱۱ هزار و ۳۰۲ میلیارد و ۶۷۱ میلیون و ۳۷۱ هزار و ۲۰۰ ریال به صورت ۱۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله از طریق فرابورس واگذار می شود.

مبلغ سپرده شرکت در این مزایده هم ۳۳۹ میلیارد و ۸۰ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۱۳۶ ریال تعیین شده است و این میزان سهام به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی ایران روانه میز فروش خواهد شد.

همچنین ۱۰۰ درصد سهام شرکت فرش ایران شامل ۲۵۷ میلیون و ۴۰ هزار سهم به ارزش پایه هر سهم ۵۴۹۳ ریال و ارزش کل پایه یک هزار و ۴۱۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون و ۷۲۰ هزار ریال در روز یکشنبه ۱۹ خرداد از طریق فرابورس واگذار می شود.

این شرکت به وکالت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت عرضه می شود و سرمایه آن بالغ بر ۲۵۷ میلیارد و ۴۰ میلیون ریال ثبت شده است و خریدار می بایست برای شرکت در این مزایده ۴۲ میلیارد و ۳۵۷ میلیون و ۶۲۱ هزار و ۶۰۰ ریال را به حساب دولت سپرده کند.

بر اساس این گزارش، خریدار ۲۰ روز کاری از معامله نهایی خرید این شرکت فرصت دارد ۲۰ درصد مبلغ پیشنهادی خود را پرداخت نماید و بقیه را به صورت قسطی در مدت ۶ سال بپردازد.

افزون بر این، بلوک ۱۶.۱۴ درصدی سهام پتروشیمی زنجان شامل ۸۹ میلیون و ۸۰۰ هزار سهم به ارزش پایه هر سهم ۱۸۲۸ ریال و ارزش کل پایه ۱۶۴ میلیارد و ۱۵۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال در روز یکشنبه ۱۹ خرداد در فرابورس عرضه می شود.

این میزان به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی ایران به صورت ۳۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۴ ساله روانه میز فرابورس خواهد شد.

سرمایه این شرکت ۵۵۶ میلیارد و ۳۲۲ میلیون ریال و مبلغ سپرده شرکت در این مزایده هم ۴ میلیارد و ۹۲۴ میلیون و ۶۳۲ هزار ریال اعلان شده است/