جامع نیوز:شرکت مخابرات استان تهران حداکثر سقف بدهی مشترکین خوش حساب حقیقی و حقوقی را اعلام کرد. به گزارش جامع نیوزبه نقل ازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، به منظور جلوگیری از افزایش بدهی مشترکین و کاهش قبوض پرداخت نشده، شرکت مخابرات استان تهران حداکثر سقف بدهی تعیین شده برای مشترکین حقیقی ودیعه دار خوش […]

جامع نیوز:شرکت مخابرات استان تهران حداکثر سقف بدهی مشترکین خوش حساب حقیقی و حقوقی را اعلام کرد.

به گزارش جامع نیوزبه نقل ازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، به منظور جلوگیری از افزایش بدهی مشترکین و کاهش قبوض پرداخت نشده، شرکت مخابرات استان تهران حداکثر سقف بدهی تعیین شده برای مشترکین حقیقی ودیعه دار خوش حساب را مبلغ ۲ میلیون ریال و مشترکین حقیقی هزینه اتصال خوش حساب مبلغ یک میلیون ریال ( با رعایت فرمول میانگین ۵/۱ برابر کارکرد سه دوره) اعلام کرد.

بر اساس همین گزارش برای مشترکین حقوقی خوش حساب (غیردولتی) ودیعه دار و هزینه اتصالی نیز حداکثر سقف بدهی مبلغ ۳ میلیون ریال تعیین شده است.

لازم بذکر است با توجه به هماهنگی های بعمل آمده میزان سقف بدهی تعیین شده برای مشترکین خوش حساب از سیکل دوم سال جاری در مراکز مخابراتی عملیاتی می شود.