جامع نیوز:کتاب مدیریت ریسک در نظام بانکداری با مشارکت وحمایت مالی بانک مسکن منتشر شد. به گزارش جامع نیوزبه نقل از روابط عمومی بانک مسکن، دکتر شعبانعلی بهرامپور رییس اداره کل روابط عمومی درخصوص چاپ این کتاب گفت: در کتاب مدیریت ریسک در نظام بانکداری مقدمات و اصول اساسی مرتبط با مفاهیم و تکنیک های […]

جامع نیوز:کتاب مدیریت ریسک در نظام بانکداری با مشارکت وحمایت مالی بانک مسکن منتشر شد.

به گزارش جامع نیوزبه نقل از روابط عمومی بانک مسکن، دکتر شعبانعلی بهرامپور رییس اداره کل روابط عمومی درخصوص چاپ این کتاب گفت: در کتاب مدیریت ریسک در نظام بانکداری مقدمات و اصول اساسی مرتبط با مفاهیم و تکنیک های مدیریت ریسک تشریح شده است .

بهرام‌پور درادامه از بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی فعال در زمینه تامین مالی مسکن یاد کرد و گفت: این بانک با درک اهمیت موضوع ریسک و به منظور آموزش تفکر و هنر مدیریت ریسک، به انجام فعالیت‌های پژوهشی و حمایت از چاپ کتاب، اقدام می‌کند.

رییس اداره کل روابط عمومی افزود: بانک‌ها با توجه به ویژگی‌های خاص خود همواره با ریسک‌هایی روبرو هستند که شناسایی و مدیریت آن‌ها بسیار مهم و حیاتی می‌باشد؛ به همین دلیل ضروری است با طراحی روش‌ها، استانداردها و آموزش، سیستم‌هایی برای کنترل، کاهش و پیگیری از پیشامدهای نامطلوبی که اثر تخریبی بر حیات بانک‌ها دارد، ایجاد شود که بانک مسکن نیز به این منظور در چاپ کتاب مدیریت ریسک در نظام بانکداری، مشارکت نموده است.
گفتنی است، کتاب مدیریت ریسک در نظام بانکداری توسط غلامرضا خلیل ارجمندی و سجاد سیاح تالیف شده و توسط انتشارات دستان چاپ و منتشر شده است.