جامع نیوز:مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در رابطه با کمبود نقدینگی و عملکرد بانک ها با حضور دکتر سیف در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بررسی شد. به گزارش جامع نیوز،ولی الله سیف در نشستی که به منظور بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در رابطه با کمبود نقدینگی و عملکرد بانک ها […]

جامع نیوز:مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در رابطه با کمبود نقدینگی و عملکرد بانک ها با حضور دکتر سیف در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بررسی شد.

به گزارش جامع نیوز،ولی الله سیف در نشستی که به منظور بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در رابطه با کمبود نقدینگی و عملکرد بانک ها در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شده بود،گفت:بانک خصوصی نیز مانند بنگاه های خصوصی باید به فکر منافع سهامداران خود باشند؛مدیران بانک نمی توانند تصمیمات زیان ده اتخاذ کنند.
وی افزود:در تمام دنیا ورشکستگی بانکها بحران ساز است برهمین اساس بانک مرکزی وظیفه دارد با ابراز خاص خود بانک ها را کنترل کند و مانع بانک ها از اتخاذ تصمیمات غیر اقتصادی و دارای ریسک بالا شود.به گفته مدیرعامل بانک کارآفرین متاسفانه عده ای مدعی تولید مشکلاتی را برای بانک ها و واحدهای تولیدی واقعی ایجاد کرده اند.
وی با طرح این موضوع که بانک ها با توجه به نگاه حرفه ای گاهی با واحدهایی مواجه می شوند که از نظر اصول کارشناسی سودآور نیستند و باید تعطیل شوند،ادامه داد:تزریق نقدینگی به این واحدها اشتباه است. سیف تاکید کرد:مشخصات تولیدکننده واقعی علاوه بر آورده نقدی صلاحیت و تخصص حرفه ای است که ما به این صلاحیت توجه ویژه ای داریم.
وی در رابطه با امکان تحلیل بازار ارز کشور نیز گفت:پیش بینی نرخ ارز امری دشواری است که عموما آن را بازار تعیین می کند.مدیرعامل بانک کارآفرین یادآور شد: متولی ارزی کشور بانک مرکزی است و بانک ها نیز تابع قوانین کشور هستند.وی در پاسخ به دغدغه های برخی از اعضای اتاق ایران نسبت به مشکلاتی که در تامین نقدینگی صنعت دارو وجود دارد،گفت:ما تهمیداتی اندیشیده ایم که مشکلات تحریم بر صنعت دارو تاثیرگذار نباشد و از نظر تسهیلاتی محدودیتی برای اینگونه واحدهای تولیدی نداریم.