جامع نیوز:طی حکمی «علی اصغر سفری» به سمت سرپرست جدید بانک گردشگری منصوب شد. به گزارش جامع نیوز،در بخشی از این حکم آمده است: «نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده حضرتعالی در امور بانکداری و مدیریتی، به موجب این حکم به سمت سرپرست بانک گردشگری منصوب می شوید.»بر اساس این گزارش، سفری پیش از […]

جامع نیوز:طی حکمی «علی اصغر سفری» به سمت سرپرست جدید بانک گردشگری منصوب شد.

به گزارش جامع نیوز،در بخشی از این حکم آمده است: «نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده حضرتعالی در امور بانکداری و مدیریتی، به موجب این حکم به سمت سرپرست بانک گردشگری منصوب می شوید.»بر اساس این گزارش، سفری پیش از سرپرستی بانک گردشگری عهده دار مسوولیت نایب رئیسی هیات مدیره این بانک بود و در مقطعی نیز معاون امور اعتباری بوده است.بر اساس این گزارش، وی پیش تر در سمت های معاون مدیرعامل بانک کار آفرین و عضو هیات مدیره بانک تجارت نیز مسوولیت داشته است.