جامع نیوز:مدیر کل اداره راه وشهرسازی استان تهران گفت: افتتاح واحدهای مسکن ویژه از آبان ماه آغاز می شود و امکانات زیر بنایی در تیر ماه آماده نمی شود. به گزارش جامع نیوز، فریبرز واحدی با بیان اینکه ظرفیت سایت تهرانسر تکمیل شده است ، گفت: برای ثبت نام متقاضیان در مناطق آتی شهر ومناطق […]

جامع نیوز:مدیر کل اداره راه وشهرسازی استان تهران گفت: افتتاح واحدهای مسکن ویژه از آبان ماه آغاز می شود و امکانات زیر بنایی در تیر ماه آماده نمی شود.

به گزارش جامع نیوز، فریبرز واحدی با بیان اینکه ظرفیت سایت تهرانسر تکمیل شده است ، گفت: برای ثبت نام متقاضیان در مناطق آتی شهر ومناطق ۲۲ تهران در حال برنامه ریزی هستیم.وی با اشاره به اینکه افتتاح مسکن ویژه تهرانسر از آبان و آذر ماه تا پایان سال ادامه دارد ،گفت: تعدادی از واحدهایی که در ماه جاری قرار بود به متقاضیان تحویل داده شود با مشکل انشعاباتی مواجه هستند.مدیر کل راه وشهرسازی استان تهران درادامه تصریح کرد: پیمانکار برای واحدهای مسکن ویژه آتی شهرانتخاب و تمامی تجهیزات کارگاهی آماده شده اما اسناد زمین این مناطق تاکنون آماده نشده است.واحدی درخصوص برنامه های افتتاح واحدهای مسکن مهر در پرند و پردیس گفت: ماهانه طبق برنامه ۱۰ هزار واحد مسکن مهر در پرند و ۵ هزار واحد در پردیس افتتاح می شود. وی با اشاره به اینکه بازار مسکن در آرامش قیمتی به سر می برد ،افزود: قیمت بازار مسکن روند آرامی را طی می کند و تا شش ماه آینده قیمت ها تغییری نمی کند.