جامع نیوز:آبشار تهران به عنوان یکی از بزرگترین و متمایزترین مجموعه های تفریحی تفرجی پایتخت، دارای گواهینامه سلامت آب شد. به گزارش جامع نیوز، حسین مرادی شهردار منطقه با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای برنامه بهداشت در بوستانهای شهر تهران و لزوم توجه به ضوابط بهداشتی منابع تامین آب در بوستان ها و […]

جامع نیوز:آبشار تهران به عنوان یکی از بزرگترین و متمایزترین مجموعه های تفریحی تفرجی پایتخت، دارای گواهینامه سلامت آب شد.
به گزارش جامع نیوز، حسین مرادی شهردار منطقه با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای برنامه بهداشت در بوستانهای شهر تهران و لزوم توجه به ضوابط بهداشتی منابع تامین آب در بوستان ها و فضای سبز مناطق پایتخت، با هماهنگی پایگاه بهداشت و ایمنی منطقه از آب آشامیدنی آبشار تهران نمونه برداری شد.وی افزود: طبق نتایج آزمایش های میکروبی ، فیزیکی و شیمیایی نمونه برداری صورت گرفته، سلامت آب مجموعه تفریحی تفرجی آبشار تهران تایید شده است.