جامع نیوز: در راستای پاسخگویی به مشتریان، کارشناسان مرکز ۲۴ ساعته ارتباط نوین بانک اقتصادنوین طی تیر ماه گذشته بیش از ۱۰۶ هزار تماس داشته‌اند که نسبت به تماس‌های خرداد ماه این مرکز بیش از ۱۵ هزار تماس رشد داشته است. به گزارش جامع نیوز، بالغ بر ۷۵ هزار تماس در مدت زمان یاد شده […]

جامع نیوز: در راستای پاسخگویی به مشتریان، کارشناسان مرکز ۲۴ ساعته ارتباط نوین بانک اقتصادنوین طی تیر ماه گذشته بیش از ۱۰۶ هزار تماس داشته‌اند که نسبت به تماس‌های خرداد ماه این مرکز بیش از ۱۵ هزار تماس رشد داشته است.

به گزارش جامع نیوز، بالغ بر ۷۵ هزار تماس در مدت زمان یاد شده در قالب تماس های ورودی با این مرکز بوده است، ضمن اینکه کارشناسان مرکز ۲۴ ساعته ارتباط نوین در تیر ماه بالغ بر ۳۰ هزار تماس پیگیری برای رفع مشکل مشتریان داشته‌اند.تماس‌های مرکز ارتباط نوین در سه بخش امداد مشتریان، امداد شعب و امداد پذیرندگان پایانه‌های فروش گروه‌بندی می‌شوند که در بخش امداد مشتریان در تیر ماه ۲۱ هزار ۵۶۲ تماس با این مرکز برقرار شده که کارشناسان این مرکز در مدت یاد شده بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ تماس پیگیری داشته‌اند. تعداد کل تماس های ورودی و خروجی در این بخش بیش از ۲۶ هزار و ۵۰۰ تماس بوده است.در بخش امداد شعب نیز در تیر ماه در مجموع حدود ۲۱ هزار تماس با مرکز ارتباط نوین برقرار شد که در این مدت کارشناسان این مرکز به منظور پیگیری موارد مطروحه بیش از ۱۲ هزار تماس خروجی داشته اند. کل تماس‌هاس این بخش در تیر ماه بیش از ۳۳ هزار تماس بوده است.در تیر ماه در بخش امداد پذیرندگان پایانه‌های فروش در مجموع بیش از ۴۶ هزار و ۵۰۰ تماس با مرکز ارتباط نوین برقرار شد که از این تعداد بیش از ۳۳ هزار مورد تماس ورودی و ۱۳ هزار و ۵۰۰ مورد تماس کارشناسان مرکز ۲۴ ساعته ارتباط نوین برای پیگیر موارد مطورحه بوده است.بر اساس این گزارش تعداد تماس‌های ورودی و خروجی کارشناسان مرکز ارتباط سلام مهر در سال جاری از مرز ۳۹۰ هزار تماس گذشت، که از این تعداد ۱بیش از ۲۷۰ هزار مورد تماس ورودی و ۱۲۰ هزار مورد تماس خروجی بوده است.لازم به ذکر است بررسی تماس‌های ثبت شده در تیر ماه نشان می‌دهد ۴۴ درصد تماس متعلق به بخش امداد پذیرندگان پایانه‌های فروش بوده ضمن اینکه بخش امداد شعب و امداد مشتریان نیز به ترتیب با ۳۱ و ۲۵ درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.