جامع نیوز:با برگزاری مجمع عمومی سالانه بانکی ملی ایران، صورت های مالی سال ۱۳۹۱ این بانک به تصویب رسید. به گزارش جامع نیوزدر این جلسه که با حضور دکتر سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، دکتر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان اعضای مجمع در ساختمان […]

جامع نیوز:با برگزاری مجمع عمومی سالانه بانکی ملی ایران، صورت های مالی سال ۱۳۹۱ این بانک به تصویب رسید.
به گزارش جامع نیوزدر این جلسه که با حضور دکتر سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، دکتر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان اعضای مجمع در ساختمان موزه بانک برگزار شد، صورت های مالی سال ۱۳۹۱ بانک ملی ایران مورد بررسی و تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه ضمن تقدیر از مدیران و کارکنان بانک ملی ایران در اقصی نقاط کشور گفت: سیستم بانکی صف مقدم مقابله با تحریم اقتصادی است و بخش
قابل توجهی از حماسه اقتصادی مربوط به سیستم بانکی و به ویژه بانک ملی ایران می باشد.
حسینی افزود: سیستم بانکی تاکنون تلاش های موفقی داشته و امسال نیز سال منحصر به فردی است که تلاش ها باید مضاعف باشد . همکاران در سیستم بانکی بویژه بانک ملی ایران سهم ویژه و برجسته ای در خلق حماسه اقتصادی دارند و مطمئناً امسال را هم به سال دشمن شکنی تبدیل خواهند کرد.
وی افزایش سرمایه بانک ملی ایران از مبلغ ۲۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال را جزو نقاط قوت این بانک دانست و تصریح کرد: امروز بانک ملی ایران بزرگترین بانک کشور از نظر سرمایه است که این سرمایه به میزان قابل توجهی ،آسیب پذیری آن را کاهش
می دهد.
رئیس مجمع عمومی بانک ملی ایران، رشد ۲۶ درصدی منابع بانک ملی ایران را نشانگر اعتماد مردم به این بانک عنوان کرد و ادامه داد: کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات از تاکیدات مجمع بوده که این نسبت از ۲۱/۱۵ درصد سال ۹۰ به ۱۳/۱۳ درصد در سال ۹۱ رسیده که نشانگر اهتمام کارکنان شریف بانک ملی ایران به این موضوع است.
به گفته وی افزایش میزان کفایت سرمایه، اقدامی میمون در بانک ملی ایران محسوب
می شود.
همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی، تکمیل corebanking ( سیستم بانکداری یکپارچه)، ادامه اصلاح ساختار مالی، تقویت سرمایه از محل سمت و سود دهی دارایی های
غیر مولد به مولد ، جانمایی مناسب شعب و ادامه برنامه ساماندهی شرکت های زیر مجموعه را مورد تأکید قرار داد و افزود: خوشبختانه در بانک ملی ایران اقدام خوبی در جهت ساماندهی شرکت های زیرمجموعه صورت گرفته که بازدهی و شفافیت را افزایش داده است و لازم است در جهت بهبود بازدهی سرمایه ها و خروج از بنگاه داری، همین جهت گیری ادامه یابد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه با تقدیر از همکاران بانک ملی ایران ، تقویت اعتبار سنجی، کنترل ها و بازرسی های داخلی را مهم عنوان و از بهبود توزیع بخشی تسهیلات در بانک ملی ایران قدردانی کرد.
مدیر عامل بانک ملی ایران نیز در مجمع عمومی عادی سالانه این بانک با تقدیر از اعضای محترم مجمع و سازمان حسابرسی ضمن ارائه گزارش عملکرد بانک برای سال ۱۳۹۱ ابراز داشت: در آستانه سالگرد ۸۵ سالگی بانک ملی ایران، شاهد تغییرات عمده ای در سال ۹۱ از جمله افزایش دارایی های بانک ملی ایران ، به بیش از یک هزار تریلیون ریال بودیم.
فرشاد حیدری گفت: با تلاش همه جانبه همکاران گرامی در بانک ملی ایران، سرمایه بانک از ۲۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به ۹۹ هزار و ۶۵ میلیارد ریال افزایش یافت که ۹۰۰ میلیارد ریال از آن از محل افزایش سرمایه نقدی و مابقی از محل تجدید ارزیابی عرصه ساختمان های بانک ملی ایران بود.
وی با اشاره به وضعیت منابع انسانی بانک ملی ایران بیان داشت: ارتقای کیفیت منابع انسانی، کاهش تعداد نیروهای ستادی و افزایش کارکنان شعب به منظور تسریع در خدمت¬رسانی به مشتریان در دستور کار بانک قرار دارد.
مدیر عامل بانک ملی ایران سهم مجموع سپرده های موثر و تسهیلات بانک ملی ایران در میان بانک های تجاری را به ترتیب ۷/۲۷ و ۸/۲۶ درصد عنوان کرد و گفت: از نظر شعب، ۷/۲۵ درصد از شعب بانک های تجاری متعلق به این بانک است . در عین حال ۹۵/۳۱ درصد از خودپردازها و ۳/۲۱ درصد از کارت های بانکی شبکه بانک های تجاری نیز در اختیار بانک ملی ایران است.
وی با اشاره به ترکیب منابع سپرده ای بانک ملی ایران اظهار داشت: جمع کل سپرده های بلند مدت بانک ملی ایران در پایان سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰، ۵۷/۲۴ درصد رشد داشته که نشانگر اعتماد عمومی به این بانک است.
به گفته حیدری جمع کل سپرده های پس انداز و کوتاه مدت این بانک نیز در دوره زمانی مذکور به ترتیب ۶۴/۳۰ و ۸۵/۵۳ درصد رشد نشان می دهد.
وی میزان سپرده های بانک ملی ایران در پایان اسفند ماه ۹۱ را، مبلغ ۸۲۰ هزار و ۶۱۱ میلیارد ریال عنوان کرد که در مقایسه با مبلغ ۶۵۰ هزار و ۳۴۳ میلیارد ریال سال گذشته، ۱۸/۲۶ درصد رشد داشته است.
مدیر عامل بانک ملی ایران جمع کل تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش خصوصی را در پایان سال ۹۱، ۵۲۶ هزار و ۸۳۱ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به سال ۹۰ با ۸۶/۵ درصد رشد همراه بوده است.
به گفته وی میزان سرمایه گذاری ها و مشارکت های بانک ملی ایران در سال ۹۱، به میزان ۲۶ هزار و ۹۲۹ میلیارد ریال بوده که رشد ۹۶/۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن داشته است.
حیدری به ترکیب تسهیلات پرداختی این بانک به بخش های مختلف اقتصادی در پایان سال ۹۱ اشاره کرد و گفت: بیشترین میزان تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران در پایان سال ۱۳۹۱، مربوط به بخش صنعت و معدن به ارزش ۱۱۰ هزار و ۷۵۹ میلیارد ریال بوده است.
وی جمع کل تسهیلات پرداختی طی سال ۹۱ به بخش های مختلف اقتصادی را رقم ۲۴۲ هزار و ۴۲۸ میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به سال قبل از آن با ۸/۱۳ درصد رشد همراه بوده است.
حیدری ترکیب دارایی های بانک ملی ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: در پایان سال گذشته ۴۴/۱۹ درصد از دارایی های بانک ملی ایران مربوط به دارایی ها نقدی، مطالبات از بانک مرکزی ، بانک ها و موسسات اعتباری ، ۷/۶۲ درصد مربوط به تسهیلات اعطایی، ۸۳/۰ درصد مربوط به بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار ، ۵۳/۲ درصد مربوط به سرمایه گذاری ها و مشارکت ها و ۱۳/۱۵ درصد مربوط به دارایی ثابت و سایر دارایی ها بوده است.
وی نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات را به عنوان یکی از شاخص های کارایی عملیات این بانک قلمداد کرد و گفت: این نسبت از ۲۱/۱۵ درصد سال ۹۰ به ۱۳/۱۳ درصد در پایان سال ۹۱ رسیده است.
مدیر عامل بانک ملی ایران با تشریح شاخص های کارایی عوامل بانک ملی ایران ابراز داشت: در پایان سال ۹۱ ، سرانه سپرده کارکنان به ۲۱ میلیارد رسید که در مقایسه با رقم ۱۶ میلیارد ریال سال ۹۰، رشد ۹۲/۲۸ درصدی داشته است.
وی در خصوص سرانه سپرده شعب بانک ملی ایران در پایان سال ۹۱ ابراز داشت: سرانه سپرده شعب این بانک در مدت مذکور در مقایسه با رقم ۱۸۷ میلیارد ریال سال ۹۰ به رقم ۲۳۷ میلیارد ریال رسیده است که نشانگر ارتقای بهره وری شعب بانک ملی ایران است.
حیدری میزان کفایت سرمایه این بانک در پایان سال ۹۱ را ۸۹/۵ درصد اعلام کرد و گفت: این در حالی است که این نسبت در پایان سال ۹۰، ۸۲/۳ درصد بوده است.
وی در پایان از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ، رئیس کل محترم بانک مرکزی، معاونت بانک و بیمه و اعضای محترم مجمع به لحاظ تصویب صورت های مالی بانک ملی ایران و همچنین از اعتماد عمومی ملت شریف ایران به این بانک و از یکایک کارکنان شریف ، صدیق و پر تلاش بانک ملی ایران در جای جای میهن اسلامی و شعب و واحدهای خارج از کشور قدردانی کرد.