جامع نیوز:شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد: رکورد ۵۰ ساله مصرف آب در تهران شکست و تهرانی ها امروز ۳ میلیون و ۴۲۰ هزارمترمکعب آب مصرف کردند. به گزارش جامع نیوز، شرکت آب وفاضلاب استان تهران اعلام کرد: مصرف آب در تهران رکورد ۵۰ سال گذشته را شکست. آبفای استان تهران خواستار مشارکت […]

جامع نیوز:شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد: رکورد ۵۰ ساله مصرف آب در تهران شکست و تهرانی ها امروز ۳ میلیون و ۴۲۰ هزارمترمکعب آب مصرف کردند.

به گزارش جامع نیوز، شرکت آب وفاضلاب استان تهران اعلام کرد: مصرف آب در تهران رکورد ۵۰ سال گذشته را شکست. آبفای استان تهران خواستار مشارکت و مسئولیت‌ شناسی شهروندان در زمینه رعایت مصرف آب شد.شرکت آب و فاضلاب استان تهران، رعایت صرفه‌ جویی و حس مسئولیت‌ شناسی شهروندان را مهمترین راهکار گذر از روزهای گرم پیش رو بدون کمبود آب عنوان کرد و اعلام کرد: مصرف امروز تهران رکورد بی‌ سابقه‌ای از خود در طول ۵۰ سال گذشته بر جای گذاشت و به رقم ۳ میلیون و ۴۲۰ هزار متر مکعب رسید.عزیز عالی‌نژاد؛ مدیرعامل شرکت تامین و تصفیه آبفای تهران با بیان این آمار گفت: در وضعیت کنونی تنها شهروندان هستند که می‌ توانند با تشریک مساعی و درک شرایط مقطعی به‌ وجودآمده برای تامین آب تهران ما را در این شرایط خطیر یاری کنند.وی ادامه داد: توجه داشته باشیم که در صورت ادامه این وضعیت، روند آبرسانی به مشترکان با نگرانی‌ها و تنگناهایی عدیده‌ای مواجه خواهد. عالی‌نژاد تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب استان تهران در حال حاضر با تمام ظرفیت سازه‌ای، فنی و تاسیساتی خود در امر تامین آب تهران اهتمام دارد ولی باید در نظر داشته باشیم که استعداد شبکه آبرسانی محدودیت‌هایی دارد.وی بار دیگر از مشترکان درخواست کرد تا حد امکان از مصارف غیرضروری آب بکاهند و با همدلی و حس مسئولیت‌ پذیری در زمینه رعایت مصرف بهینه آب عمل کنند.